Elektroinštalácie
Dátové rozvody

ELEKTROINŠTALÁCIE

Našim hlavným zameraním sú rekonštrukcie elektroinštalácií a taktiež ich údržba a servis. Elektroinštaláciu Vám navrhneme podľa vašej požiadavky alebo projektu. Všetky nové elektroinštalácie sú ukončené revíznou správou.

Nové elektroinštalácie realizujeme  v bytoch, rodinných domoch a v iných prevádzkových objektoch. Samozrejmosťou sú dátové rozvody, koaxiálne rozvody, montáž audio a video vrátnikov, bleskozvodov a veľa ďalších elektroinštalačných prác.

Hlinníkové rozvody je potrebné včas vymeniť za nové, tak aby spĺňali najnovšie normy. V novej trojvodičovej sústave

sa do rozvádzača montuje prúdový chránič, ktorý spoľahlivo ochráni Váš život pred zásahom elektrickým prúdom.

Aj z tohto dôvodu je dobré mať v dome, alebo v byte nové rozvody elektriny.

Často sa bohužial stretávame s prípadmi, keď je elektroinštalácia prerobená neodborne. Preto dbajte na to, aby

výmenu elektroinštalácie vykonal certifikovaný elektrikár.

V prípade potreby zabezpečíme aj kompletné maliarske, murárske, vodoinštalačné a podlahárske práce.

Budeme radi, ak využijete naše služby.

Kontaktujte nás ohľadne cenovej ponuky.